Generalforsamling 2023

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Favrskov Aftenskole.


Tirsdag den 21.03.23 kl. 18.00
Kantinen i H-H hallen, Svinget 3, Hinnerup

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent

3. Valg af 2 stemmetællere

4. Beretning fra bestyrelsen v/formand Lene Kjellerup

5. Forelæggelse og godkendelse af
            Revideret regnskab
            Budget

6. Fastsættelse af medlemskontingent
            Forslag til medlemskontingent 0,- kr.

7. Behandling af indkomne forslag
            Skal være indsendt senest den 7. marts 2023
            

8. Valg til bestyrelse og suppleanter hertil, på valg er:

     Britta Gislum,
     Diana Renada Nielsen, 

          Suppleant 1 til 2, for 1 år ad gangen

            Mette Kankelborg Buchhave, 
             Conny Østergaard,

9. Valg af revisor:
          Annegrete Lykke Nielsen

          Suppleant
          Henning Lund
            

10. Eventuelt