Generalforsamling 2023

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Favrskov Aftenskole.

Tirsdag den 19.03.2024 kl. 18:00 i HH-hallens kantine, Svinget 3, 8382 Hinnerup

 

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Valg af 2 stemmetællere

4. Beretning fra Bestyrelsen v. Formand Lene Kjellerup

5. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab og budget

6. Fastsættelse af medlemskontingent. Forslag til medlemskontingent 0,00 kr

7. Behandling af indkomne forslag. Skal være indsendt senest den 4. marts 2024.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

    På valg er:

    Lene Kjellerup (ønsker ikke genvalg)

    Else Skånning Nielsen (villig til genvalg)

    Hanne Mølgaard (villig til genvalg)

    Suppleant 1 - Thorkild Hjort Kristensen (villig til genvalg)

    Suppleant 2 - Connie Østergaard (villig til genvalg)

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

    Revisor Annegrethe Løkke Nielsen (villig til genvalg)

    Revisorsuppleant Henning Lund (villig til genvalg)

10. Eventuelt

 

Olivers køkken laver en lille buffet til os efter Generalforsamlingen, og derfor bedes interesserede tilmelde sig senest den 11. marts på fav@favrskov-aftenskole.dk eller tlf. 22880716.

 

På bestyrelsens vegne

Kirsten Bundgaard, Skoleleder