GENERALFORSAMLING ER UDSAT PÅ UBESTEMT TID

Udsat på ubestemt tid på grund af Corona Virus

GENERALFORSAMLING 2020

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Favrskov Aftenskole.
Tirsdagdag, den 17.03.20 kl. 19.00
Kaffebaren i Hinnerup, Jernbanegade 1, Hinnerup

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent

3. Valg af 2 stemmetællere

4. Beretning fra bestyrelsen v/formand Lene Kjellerup

5. Forelæggelse og godkendelse af
            Revideret regnskab
            Budget

6. Fastsættelse af medlemskontingent
            Forslag til medlemskontingent 0,- kr.

7. Behandling af indkomne forslag
            Skal være indsendt senest den 3. marts 2020
            

8. Valg til bestyrelse og suppleanter hertil, på valg er:

     Lene Kjellerup
     Conny Østergaard
     Ole Barkholt

          Suppleant 1 til 2, for 1 år af gangen

             Jytte Hansen 
             Kirsten Johnsen

9. Valg af revisor:
            Erik Mølgaard
          Suppleant
            Helle Lübker, 

10. Eventuelt

dof