GENERALFORSAMLING

Tilmelding sendes til medlemmer.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Favrskov Aftenskole, 

GENERALFORSAMLING 2019

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Favrskov Aftenskole.
Mandag, den 18.03.19 kl. 19.00
Melhøjsturen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, Skovvej 18, Hinnerup

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent

3. Valg af 2 stemmetællere

4. Beretning fra bestyrelsen v/formand Lene Kjellerup

5. Forelæggelse og godkendelse af
            Revideret regnskab
            Budget

6. Fastsættelse af medlemskontingent
            Forslag til medlemskontingent 0,- kr.

7. Behandling af indkomne forslag
            Skal være indsendt senest den 11. marts 2019
            

8. Valg til bestyrelse og suppleanter hertil, på valg er:

     Britta Gislum
     Diana Nielsen

          Suppleant 1 til 2, for 1 år af gangen

             Jytte Hansen 
             Kirsten Johnsen

9. Valg af revisor:
            Erik Mølgaard
          Suppleant
            Helle Lübker, 

10. Eventuelt