GENERALFORSAMLING

Tilmelding sendes til medlemmer.

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Favrskov Aftenskole, 

GENERALFORSAMLING 2018

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Favrskov Aftenskole.
Mandag, den 20.03.18 kl. 19.00
Melhøjsturen, Hinnerup Bibliotek og Kulturhus, Skovvej 18, Hinnerup

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent

3. Valg af 2 stemmetællere

4. Beretning fra bestyrelsen v/formand Lene Kjellerup

5. Forelæggelse og godkendelse af
            Revideret regnskab
            Budget

6. Fastsættelse af medlemskontingent
            Forslag til medlemskontingent 0,- kr.

7. Behandling af indkomne forslag
            Skal være indsendt senest den 13. marts 2017
            Bestyrelsen har forslag til ændring af vedtægter

8. Valg til bestyrelse og suppleanter hertil, på valg er:
             Lene Kjellerup 
             Conny Østergaard 
             Ole Barkhold

          Suppleant 1 til 2, for 1 år af gangen
             Jytte Hansen 
             Kirsten Johnsen g

9. Valg af revisor:
            Erik Mølgaard g
          Suppleant
            Helle Lübker, 

10. Eventuelt