Deltagerarrangement

Du indbydes herved til vores Deltagerarrangement, herunder evt. valg af deltagerrepræsentant og suppleant til bestyrelsen 

Sted:              Uhresalen, Hinnerup Bibliotek & Kulturhus. 

Dato:             mandag den 2. marts 2020 kl. 19.00. 

Dagsorden: 

  • Kort orientering om aftenskolens drift 
  • Hyggeligt samvær og noget godt at spise som tidligere år. 
  • Valg af deltagerrepræsentant og suppleant til bestyrelsen i iht. til vedtægternes §7 
  • Afslutning med kaffe mm

 

Med venlig hilsen

 

Favrskov Aftenskole

Bestyrelsen

Tilmeldingsfrist er den . 25. februar 2019 – Send mail til fav@favrskov-aftenskole.dk om du ønsker at deltage, det af hensyn til bestilling af forplejning.

--------------------------------------------------------000000000000000-------------------------------------------------

Uddrag af vedtægter:
§ 7 Valg af deltagerrepræsentant til bestyrelsen

stk. 1 Valgmøde for deltagerne afholdes en gang årligt før generalforsamlingen. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden ved brev til deltagerne eller ved opslag/annoncering.

stk. 2 Valgbar og stemmeberettiget er enhver deltager over 18 år, for hvilken der er betalt for tilskudsberettiget undervisning for den aktuelle sæson. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

stk. 3 Der vælges en repræsentant og en suppleant

stk. 4 Deltagerrepræsentanten indtræder i bestyrelsen ved det konstituerende møde efter generalforsamlingen og udtræder umiddelbart efter den følgende ordinære generalforsamling.

dof