Bestyrelsen

Formand

Lene Kjellerup
tlf. 20 21 59 10 

Øvrige medlemmer:

Britte Gislum
Diana Nielsen
Ole Barkholt
Conny Østergaard

Suppleanter:
Kirsten Johnsen
Jytte Hansen

Deltager repræsentant

Ulla Johansen